środa, 28 listopada 2007
Represjonowani przez żydokomunistów domagają się sprawiedliwości od Prezydenta i Premiera RP powołujących się na Solidarność
 

Uchwała

Z wielką nadzieją traktowaliśmy ostatnie wybory parlamentarne i sukces ugrupowania, które obiecywało w kampanii wyborczej ostateczne rozliczenie z hydrą komunizmu. Stowarzyszenie nasze wyraża najwyższe zaniepokojenie wolnym tempem likwidacji pozostałości totalitarnego reżimu. Jedną z najbardziej bolesnych pozostałości jest pozostawienie po dzień dzisiejszy przywilejów przyznanych sobie, przez władców PRL i swym pretorianom, strzegących władzy oraz ideologii narzuconej Polsce po II wojnie światowej.

Tak widzimy np. dzisiejsze utrzymywanie przywilejów rentowych dla funkcjonariuszy reżimu, którzy nie dość, że pobierali nadzwyczaj wysokie wynagrodzenia, nie odprowadzali podatków ani składki ZUS do budżetu, to otrzymują po dzień dzisiejszy wysokie emerytury, które jak za PRL także najbiedniejsi rodacy opłacają ze swoich podatków. O zgrozo na ich dostatnie renty płacą żyjące jeszcze ich niegdysiejsze ofiary tortur i prześladowań.

To jest kpina kpin.

Ostatnie kilkunastolecie "wolności" nie przyniosło zmian tego bandyckiego prawa, a nawet zmienić go zabrania inna, ponoć bardziej oświecona ideologia. Poeta pisał: "Niech prawo zawsze prawo znaczy,
a sprawiedliwość - sprawiedliwość". Ktoś okradający Naród kilkadziesiąt lat, dziś zachowuje i mnoży nagromadzone fortuny oraz niebotyczne dla większości Polaków dochody - powołuje się na prawo często nawet zagraniczne. W Polsce do niedawna ustawa sejmowa ponoć kosztowała 2 mln dolarów. Czy dla takiego prawa ginęli Polacy?

A czy sprawiedliwość nie wymaga odebrania łupieżcom własnego Narodu zagrabionych majątków i przywilejów? Raczej elity czekają na naturalne rozwiązanie problemu. Wszak znacznej części społeczeństwa już nie stać na opiekę medyczną.

Popieramy w pełni apele polskich środowisk intelektualnych, kombatanckich i innych domagających się, aby winni zbrodniczych działań wobec własnego Narodu, złodziejstwa, zostali pozbawieni stopni oficerskich, tytułów honorowych, odznaczeń, przywilejów materialnych i zagrabionego mienia.

Ze zgromadzonych środków odebranych należy solidarnie wspomóc materialnie tych Polaków jeszcze żyjących, których zdrajcy Narodu represjonowali.

Musimy pokazać przyszłym pokoleniom, że ci, którzy występują przeciwko własnemu Narodowi, dławiąc jego niezbywalne prawa i pragnienie wolności, wysługując się obcym, nie unikną sprawiedliwej oceny i kary.

Uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14.04.2007 r. Uchwałę Stowarzyszenia przygotował: M. Powroźny

 Oświadczenie w sprawie Zółcińskiego :

Wyrażamy zaniepokojenie i zdziwienie końcową frazą wywiadu, jaki udzielił red. Stanisław Michalkiewicz tygodnikowi "Goniec" z Toronto z dnia 17.03.2007 dotyczącą osoby Wiktora Żółcińskiego - niegdyś z Olsztyna.

Postać Wiktora Żółcińskiego jest nam doskonale znana z działania w NSZZ Solidarność, gdy został przyjęty do pracy w Zarządzie Regionu na pół etatu w listopadzie 1981 roku w dziale Interwencji Zarząd Regionu

Jego postawa po 13 grudnia w dwóch sadowych sprawach w jakich uczestniczył jest godna najwyższej pogardy.

Sprawa pierwsza ( Sygn.akt II Kz 106/82), to wsypanie kolegów z konspiracji uczestniczących w akcji wywieszenia transparentu NSZZ Solidarność na trasie 1 majowego pochodu w 1982 roku, oraz zbierających pieniądze, kolportujących ulotki w stanie wojennym. Rezultatem było śledztwo, aresztowania, internowania uczestników, w tym również Żółcińskiego.

Sprawa druga ( Sygn.akt II K 763/83) dotyczy świadczenia w procesie Janusza Śliwińskiego dla znalezienia rzekomych finansowych nieprawidłowości w Zarządzie Regionu. Sprawa ta posłużyła do propagandowego wykorzystania przez WRON przy użyciu dyspozycyjnej prasy i radia. W trybie nadzwyczaj szybkim większość osób oskarżanych w obu sprawach w tym Wiktor Zółciński emigrowały, a sprawy umarzano.

Pojawił się publicznie po latach i na stronie internetowej radia Pomost w Arizonie figuruje jako założyciel tego radia w roku 1986.

W korespondencji e-mailowej ze świadkami wydarzeń sprzed kilku lat przyznał się do zarzutów, obiecując przyjazd do kraju i wyjaśnienie swojej postawy. Mimo kilkukrotnego pobytu w Olsztynie nie uczynił tego.

Obecnie spotykając się na łamach prasy polonijnej z ta postacią jako organizatorem podróży czołowego polskiego publicysty red. Stanisława Michalkiewicza i zapowiedzi kolejnej m.in. do Ameryki Południowej do Prezesa USOPAŁ Jana Kobylańskiego członkowie Stowarzyszenia Represjonowanych Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pro Patria są zaskoczeni wypłynięciem tej osoby obok nazwisk powszechnie szanowanych Polaków.

Nie dysponujemy do dzisiaj lista nazwisk tajnych współpracowników i pracowników SB działających w Zarządzie Regionu Warmińsko-Mazurskiego Pierwszej Solidarności. Znamy tylko niektóre pseudonimy TW, występujące w indywidualnie otrzymanych przez nas teczkach z IPN. Odszyfrowanie ich nazwisk wg uzyskanych z IPN odpowiedzi okazało się niemożliwe. Dzisiaj po zmianie ustawy o IPN nadal nie posiadamy dostępu do szczegółowych personalnych danych pracowników, konfidentów służb tajnych, a tym bardziej wyznaczanych im zadań na świecie.

Niemniej sądzimy, że naszym obowiązkiem jest potępienie postawy, jaką w czasie swojego olsztyńskiego epizodu w Solidarności zaprezentował Wiktor Żółciński, jak również zapoznanie z jego przeszłością osób korzystających współcześnie z jego usług.

Niniejsze oświadczenie uchwalono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia w dniu 14.04.2007 Uchwałę Stowarzyszenia przygotował: M. Powroźny

00:13, kultur , Warschau - EU - PL
Link
wtorek, 27 listopada 2007
Lech Klekot: Patriotyzm....PL...

----- Original Message -----
Sent: Monday, November 26, 2007 8:24 PM
Subject: Re: sowa magazyn europejski Maslinski

A od kiedy tu na forum sa Patrioci ??????
http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/73941addd628f1c6
11:09, kultur , o kulcie Mammona
Link
sobota, 24 listopada 2007
Przez 20 lat pozbawił życia miasto mniej więcej wielkości Pruszkowa. Z ginekologiem Bolesławem Piechą rozmowa sentymentalna

Saturday, Jul 07, 2007

Download this episode (3 min) 
kliknij
20 lat przepracował w Polsce jako ginekolog: przyjmował porody i wykonywał skrobanki. Wiceminister Bolesław Piecha może zostać wkrótce ministrem, mógł także się liczyć z głosami osobistych przeciwników, przez których mógł być zakrzyczany o to, że przez 20 lat pozbawił życia miasto mniej więcej wielkości Pruszkowa, albo Czeladzi. Zrobił więc krok do przodu, uprzedził ewentualne głosy krytyki, udzielił wypowiedzi dla katolickiej gazety w rodzinnych Katowicach.
W wywiadzie tym nie mówi jednak o swojej odpowiedzialności wobec Boga, Kościoła i Narodu Polskiego, lecz zaczyna rozmowę od wspomnienia obrazu kobiet, które płakały w jego gabinecie przed zabiegiem.
A wszystko dlatego, że rozmowę z wiceministrem przeprowadził nie żaden ksiądz, teolog, czy etyk, lecz niedoświadczona stypendystka Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, wyróżniona zaledwie przed paru dniami przyznaniem stypendium w wysokości 10.000 złotych  na przygotowanie książki złożonej z reportaży, przedstawiających sylwetki współczesnych kobiet polskich pt. „ Kobiety portret własny”. 
Barbara Gruszka-Zych nie będzie chyba pisała w opłaconej z góry książce tylko i wyłącznie o łzach i skrobankach, bo życie Polaków nie składa się przecież ze samego tylko zabijania nienarodzonego życia.
Zaplanowana i dokonywana przez żydokomunę na masową skalę prawdziwa zagłada Narodu Polskiego,  systematyczne zmniejszanie liczby Polaków na polskiej ziemi, eksterminacja przebiegała przecież w tak skomplikowanych i ogólnoustrojowych warunkach, że gdyby chcieć to wszystko objąć rozumem, czego oczy nie widzą, a sercu jest żal...
+
Tobie przystoi pieśń, o Boże, w Syjonie i Tobie złożę ślub w Jeruzalem, wysłuchaj modlitwę moją, do Ciebie wszelkie ciało przyjdzie. Wieczny odpoczynek racz im dać , Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Stan David Ligoń
http://sowa.mypodcast.com/200707_archive.html
obejrzyj,  co to jest aborcja:
Aborto, no seas complice! SI A LA VIDA
Aborto, no seas complice! SI A LA VIDA
05:58
Added: 1 year ago
From:
miguelgabrielrafael
Views: 39,137

VIDEO
                       zastanów się, zanim znowu zabijesz dziecko
http://www.youtube.com/kulturzentrum


http://czeladz.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?131895


Stypendyści w dziedzinie kultury

Rozstrzygnięto II edycję stypendiów w dziedzinie kultury

Są one przyznawane osobom zajmującym się twórczością artystyczną, upowszechnianiem i ochroną dóbr kultury na rzecz Województwa Śląskiego.

W II edycji konkursu stypendia otrzymali:

 • Barbara Gruszka–Zych na przygotowanie książki złożonej z reportaży, przedstawiających sylwetki współczesnych kobiet polskich pt. „ Kobiety portret własny”,
 • Artur Pałyga na dokończenie książki o Bielsku – Białej pt. „Testament Teodora Sixta”,
 • Michał Smolorz na napisanie monografii pt. „Funkcje śląskiego regionalizmu w mediach elektronicznych”,
 • Grzegorz Olszański na:
  1. napisanie tomu esejów poświęconych współczesnej poezji polskiej,
  2. opracowanie autorskiej antologii wierszy,
 • Tadeusz Kijonka na:
  1. napisanie tekstów poświęconych istotnym problemom kulturowym, społecznym i historycznym górnego Śląska. <2>napisanie szkicu literackiego poświęconego wybitnemu krytykowi i historykowi piśmiennictwa śląskiego Zdzisławowi Hierowskiemu. <3>przygotowanie do druku tomu wierszy związanego z Bożym Narodzeniem i ukończenie poematu pt. „ „Przed pierwszą gwiazdą” <4>dokończenie zbioru elegijnych wierszy poświęconych pamięci Matki pt.„ Z dni rozstania” (...)

http://www.silesia-region.pl/wiadomosc.php?id=2088

13:44, kultur , nasze Judaica
Link
22:26, kultur , die Christen
Link
sobota, 17 listopada 2007
Imperium mamony nie widzi ludzi, są dla niego cząstką tego imperium, jak kapitały, towary i usługi

Zbigniew Dmochowski, dr hab.inż.em.prof.Politechniki Białostockiej

(...) Dlatego też dalsze kroki polegające według Autora na „ wdrożeniowych działaniach w kolejności:

1)      określeniu rodzaju podstawowych prac prowadzących do zrealizowania zaleceń tej dalekosiężnej myśli strategicznej,

2)      nakłanianiu „możnych tego świata” do aktywnego włączenia się w praktyczną realizację postulowanej przez Jana Pawła II i ONZ ekohumanistycznej przebudowy systemu światowego”

uważam za przedwczesne i zdecydowanie nierealne.

Mój sceptycyzm opieram na działaniach  aktualnych  „możnych tego świata”, którzy nie uznają działań ewangelizacyjnych Kościoła katolickiego za korzystnych dla ich wizji przyszłości świata bez Boga i przeciw rodzinie normalnej, bez której nie ma przyszłości ludzkości. Czy lobbyści lesbijek i homoseksualistów  oraz zmanipulowanych społeczeństw  państw rozbijanych od wewnątrz poprzez idee euroregionów dadzą się przekonać  do radykalnej przemiany cywilizacyjnej ?

Odpowiadam za nich -zdecydowanie nie!!!

Nie podzielam także optymizmu Autora, który w ramach konceptualnej analizy systemowej  istoty kryzysu globalnego oraz strukturalnych , w tym informacyjnych , uwarunkowań trwałego rozwoju światowej społeczności, ukazał nie tylko konieczność w Sytuacji Zmian i Ryzyka realizacji papieskich zaleceń strategicznych, ale także ich realizacyjną realność.

Nie ma żadnych podstaw do wnioskowania , że papieskie zalecenia strategiczne mają w tle ich realizacyjną superrealność.

Autor uznaje, że w wyniku wzrostu potencjału intelektualnego ludzkości i wraz z tym potężnego rozwoju nauki i techniki ( w tym organizacji), powstał w XX wieku jakościowy nowy stan ekospołeczny  ( tzw. Sytuacja mian i Ryzyka). Dalej mówi, że wraz z tym nowym stanem  pojawiła się moralna degradacja, jako dominujący czynnik ekospołecznej destrukcji.

Spróbujmy to zapisać nieco inaczej. Od wielu lat trwa zmaganie między królestwem Bożym i imperium mamony. Imperium mamony nie widzi ludzi, są dla niego cząstką tego imperium, jak kapitały, towary i usługi. Gdy się nie widzi ludzi trudno mówić o kierowaniu informacji uświadamiających ich zagrożenie, operuje się więc dezinformacją,  która usypia zagrożonych, mami manipulacją i lukrowaną promocją.

Nie bardzo jasne są jednoznaczne stwierdzenia Autora, że moralnej degradacji nie można powstrzymać.

Bardzo nieprecyzyjnie Autor eksponuje potrzebę - poprzez odpowiednią edukację  i społeczne doinformowanie – zwiększenie zakresu ekospołecznie użytecznej pracy. Co to ma znaczyć społeczne doinformowanie, gdy żyjemy w świecie dezinformacji i sensacji (...).

RECENZJA ARTYKULU LESLAWA MICHNOWSKIEGO PT „EKOHUMANIZM i TRWALY ROZWOJ, a KONCEPCJA CYWILIZACJI ZYCIE i MILOSCI JANA PAWLA II”

http://konserwa.blox.pl/html/1310721,262146,21.html?188574

00:13, kultur , o kulcie Mammona
Link
piątek, 16 listopada 2007
abolicji podatkowej dla wszystkich po równo
Abolicja powinna objąć wszystkich
ROZLICZENIA | Opodatkowanie dochodów zagranicznych w Polsce
Nowy rząd ma rozważyć wprowadzenie abolicji podatkowej dla Polaków pracujących w Anglii Objęcie amnestią tylko jednej grupy podatników narusza konstytucyjną zasadę równości Aby nie naruszać prawa, abolicja powinna objąć wszystkich pracujących w Unii po 1 maja 2004 r.
[http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews&dok=2093.86.0.39.2.1.0.1.htm]
07:25, kultur , Warschau - EU - PL
Link
czwartek, 15 listopada 2007
M. Vetrakova:uz tri generacie degeneranti nutia deti zit do dospelosti stale viac v izolacii od muzskej spolocnosti

Dakujem Vam za clanok - upozornenie na degeneraciu Finskej spolocnosti.

 S povolenim Ing. Lubomíra Balvína, predsedu Hnutia pre rodiny - Unie muzov Slovenska Vam posielam nieco z jeho myslienok :
Muzi bez Boha sa klanaju iba zenskemu pohlaviu a mamonu. Feminizmu obidvoch pohlavý dávajú do vychovy a pravomoci svoje deti - geny. Pravnici a politici ztahy muza a zeny ako aj vychovy deti postavili pod uroven simpanzov na uroven medvedov. Tak ako medvedica po oplodneni vyhadzuje medveda, vyhadzuju otcov od matiek. Tak ako medvedica "vychovava" medvieda do dospelosti v izolacii od samcov, tak uz tri generacie degeneranti nutia deti zit do dospelosti stale viac v izolacii od muzskej spolocnosti. Pravna vychova ide este na primitivnejsiu uroven ako u medvedov v tom, ze femi - fasisticke matky ucia deti iba prizivnicit, podvadzat, kradnut a najma nenavidiet vztahy zena - muz....
 
So sodomistickym pozdravom Slava beztrestnej degeneracii a a odbavovani si komplexov na osobach s IQ nad 120 sa luci
 
M. Vetrakova
predsedkyna Klubu zien a matiek
pri HPR - UMS
 
Ps: Zoberte si manifesty feminacistiek obydvoch pohlavi do 50 až 60 -tých rokov minuleho storočia. Jeden z najdouležitejsich :-) argumentov na izoôaciu deti od otcov, muzov bol, ze vychovaju ich g :-) nenasiliu. To ze zlo v spolocnosti pachaju predovsetkym deti vyrobene v zver v izolacii od muzov degenrantmi ovladane noviny a media nezverejnia. Novinari, ktori sa o to pokusia a dokonca by chceli v tom pokracovat su odsudeni na zobrotu a zdochynanie bezdomovca. S povolenim Rady UMS Vam oznamujem, ze s uvedenim autorov a nazvom organizacie je mozne tu uvedene myslienky a text sirit na vlastne riziko. Upozornujeme Vas, ze budete prenasledovani. Vas majetok, osobu budu feminacisti obidvoch pohlavýi napadat tym najhrubsim sposobom. Organy (ne)cinne v trestnom konani sa budu tvarit, ze sa nic nestalo....
----- Original Message -----
To: Lumir Balvin
Sent: Wednesday, November 14, 2007 6:43 AM
Subject: Re: Fínsky sociálny ideál praská
00:21, kultur , o kulcie Mammona
Link
środa, 14 listopada 2007
Miriam R. Matusiak: PromoFood 2007 Poczdam 29.-30.11. 07, gielda kooperacyjna
 PIHZ Informacja i zaproszenie PromoFood 2007 27.10.2007 (.pdf).pdf
289K
Pobierz
----- Original Message -----
From: "PIHZ" <i
...@pihz.de>
Sent: Tuesday, November 06, 2007 10:30 PM
Subject: Informacja i zaproszenie PIHZ

> na PromoFood 2007.

> W zalaczniku przesylamy Panstwu informacje.

> Pytania prosimy kierowac na 00498 172 8270412,

> lub 0228 365055, jak rowniez  faks 0049 228  354810, mail i...@pihz.de.

> Z powazaniem

> Miriam R. Matusiak

> Informacja PL

> PIHZ

> Miriam Ruth Matusiak <http://www.pihz.de> <Miriam.Ruth.Matus...@pihz.de
> <mailto:Miriam.Ruth.Matus
...@pihz.de>>
> Informationsbroker
> Information PL
> PIHZ Polnisches Informations- und Handelszentrum

http://groups.google.de/group/sowa-frankfurt/browse_thread/thread/8bf405d1d5acd0a2

04:40, kultur , BRD
Link
sobota, 10 listopada 2007
Dowódcy Marynarki Wojennej - "Błyskawica" -Nowy: wiceadmirał Andrzej Karweta

 

BŁYSKAWICA

BŁYSKAWICA

Gdynia Skwer Tadeusza Kościuszki
2005-10-05 autorstwa użytkownika o imieniu Thomas

Okręt Muzeum "Błyskawica" Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni sowa.beeplog.de job.blox.pl

http://picasaweb.google.com/sowa.magazyn/BYSKAWICA

Marynarka Wojenna będzie miała nowego dowódcę - wiceadmirał Andrzej Karweta zastąpi admirała floty Romana Krzyżelewskiego - poinformował rzecznik MON Jarosław Rybak.
Zmiany na tym stanowisku dokona 11 listopada, w czasie uroczystości z okazji Święta Niepodległości, zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Lech Kaczyński.

Krzyżelewski dowodził Marynarką od października 2003 roku, mianował go prezydent Aleksander Kwaśniewski. We wrześniu ubiegłego roku Lech Kaczyński zadecydował o przedłużeniu mu kadencji o kolejne trzy lata (...) http://tinyurl.com/2enkhd
01:58, kultur , Warschau - EU - PL
Link
poniedziałek, 05 listopada 2007
Grzegorz Niedźwiecki: Podjąłem pracę w fabryce Škody w Mladá Boleslav, 100 km od Jeleniej Góry, gdzie mieszkam.

Dnia 22 października 2007 roku, zaraz po ogłoszeniu w Polsce wyników wyborów parlamentarnych i oficjalnym potwierdzeniu, że wygrała je Platforma Obywatelska, której lider Donald Tusk obiecał, że będzie ściągał Polaków z za granicy, wyjechałem do Czech. Podjąłem pracę w fabryce Škody w Mladá Boleslav. W sumie to 100 km od Jeleniej Góry, gdzie mieszkam, więc kontakt z rodziną i ojczyzną mam nie specjalnie ograniczony. Z niecierpliwością jednak czekam na wybudowanie podobnej fabryki blisko mojego rodzinnego domu, co z pewnością zapewni mi nowa władza. Daję PO również dwa lata na spełnienie swoich obietnic – dlaczego mielibyśmy wykazać więcej cierpliwości niż w przypadku PiS?

Miasto Mladá Boleslav stało się synonimem rozwoju gospodarczego dzięki ponad stuletniej działalności firmy Škoda Auto, jednego z tych przedsięwzięć gospodarczych, które odniosły największy sukces ekonomiczny w Europie. Tereny zajmowane przez nią obejmują jedną trzecią obszaru miasta. Powodzenie fabryki samochodów stanowi bazę rozwoju ekonomicznego regionu oraz miasta. Zatrudnieni są tam zarówno Czesi, jak i Słowacy, Wietnamczycy i Polacy, a nawet Węgrzy. Wśród kilkudziesięciotysięcznej załogi około tysiąca osób stanowią Polacy. Z ciekawostek dodam, że Škoda Superb została uznana za oficjalny model samochodu wykorzystywany przez rząd Izraela, a już ponad sto trzydzieści tysięcy pań zainteresowało się ofertą Fabia Monnari, odwiedzając przygotowany dla nich serwis internetowy. Škoda Auto podtrzymuje też swoje zaangażowanie w organizację słynnego wyścigu Tour de France na kolejne cztery lata, aż do 2011 roku.

Jedną z najlepszych firm kooperacyjnych w SKODA AUTO a.s. jest przedsiębiorstwo LACH s.r.o., w której kierownik Bogdan Cul zapewnia trwałą logistykę personalną i świetną atmosferę pracy. Oprócz niżej podpisanego zatrudniony jest tam również inny jeleniogórski dziennikarz Jan Murański z konkurencyjnego tygodnika Nowiny Jeleniogórskie. Na różnych taśmach montażowych nie sposób się przepracować i specjalnie pobrudzić. Przy wypracowaniu 200 godzin można zarobić około dwóch tysięcy złotych. Czasem trudne warunki darmowych pensjonatów i fanaberie niektórych skrzywionych, czy nadgorliwych Polaków rekompensują wybitnie przyjazne stosunki czeskich kolegów i koleżanek. Dla relaksu można też nawet „na bramie” wypić piwo za tanie pieniądze. W Jeleniej Górze, póki co, firmy: Dr. Schneider, DSE Dräxlmaier, Jelenia Plast, czy Polcolorit nie zapewnią takich warunków pracy i płacy Polakom. Ale jak już wspomniałem na początku, to tylko kwestia bardzo krótkiego czasu. W końcu, w czym Jelenia Góra jest gorsza od Mladá Boleslav? Dla porównania przedstawię kilka danych statystycznych obu miast.

Powierzchnia: JG – 109,2 km2 ; MB - 28,89 km2

Ludność: JG – 86 220 ; MB – ok. 44 000

We wszystkim góruje – dosłownie i w przenośni – Jelenia Góra prócz na pewno trzech przypadków. Mladá Boleslav ma pierwszą ligę w piłce nożnej, zimową halę sportową (sztuczne lodowisko) i znacznie mniejszą niż 8% stopę bezrobocia, ale to się wkrótce zmieni. Wierzę, że specjalista od zarządzania miastem, doktor ekonomii Marek Obrębalski, wykorzysta walory naszych terenów oraz naszego położenia geograficznego i szybko sprowadzi do Jeleniej Góry konkretnych inwestorów.

Grzegorz Niedźwiecki

http://de.groups.yahoo.com/group/kulturzentrum_/message/1092

10:09, kultur , Česko , Slovensko
Link
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND