czwartek, 17 grudnia 2009
John Kerry: It was no small irony that this week as I finished my speech for Copenhagen, spoke by phone with Al Gore

Hello Stefan,

I took a quick break from the Senate debate over health care to spend a day at the Global Climate Change meetings in Copenhagen.  It was worth the jet lag to help convey the message that the United States is back in the game and ready to act.
And yet, I see the news back home, and there's still this ridiculous debate over the reality of climate change.
Talk about the tale of two cities: Copenhagen vs. Washington, DC.

In Copenhagen, island nations plead with the world to act before their homes are destroyed by rising sea levels, developing nations talk about their farms turning into deserts because of a changing climate, and scientists give their latest assessments of the incalculable damage that awaits us if we don't act. But in Washington, DC the forces of the status quo are putting enormous resources into warping the conversation, pushing polluter-funded discredited junk science and faux controversies.
It's a little preview of the bare knuckled debate we'll have this spring 2010 when the Senate debates the issue. And it's time to fight back with everything we've got. That's why today, I'm launching TruthFightsBack to help give everyone a voice to fight back against the distortions and lies, but it won't work without you.
Please head over to TruthFightsBack, join the fight, and give what you can to help.

It was no small irony that this week as I finished my speech for Copenhagen, spoke by phone with Al Gore, and checked in with the Obama Administration officials in Copenhagen, over on my tv screen I could see more ads paid for by Big Oil, using scare tactics to try to stop reform. They're using all the usual tricks - the ad I saw made outlandish claims about gas prices, I've seen others lie about taxes (the legislation I introduced doesn't raise taxes) or the deficit (it won't add a penny to the deficit, either).
And on the science, there's distortion after distortion -- from bizarre theories about medieval warming, to heat in the troposphere. Literally anything they can think of to try to distract people, create confusion about the science, and delay action.
TruthFightsBack can cut through all of that, give you the truth and the tools to spread it.
So go to TruthFightsBack.com and join the fight.

We need you to report the distortions you hear, fight back with the truth, and drown out the distortions. And we need your help to put the resources behind it that it needs to succeed. Because - believe me - if you don't put resources behind the truth, the lies can win.
Please give what you can to help.
Thanks for all your help.

Sincerely, John Kerry

----- Original Message -----

From: John Kerry
Sent: Thursday, December 17, 2009 8:56 PM
Subject: Fight back for the truth

Kopenhaga: Al Gore źle cytuje Polaka

Autor: annd, pszl; Źródło: TVP Info

16.12.2009
Były wiceprezydent USA ostrzegał, że istnieje 75 proc. szans na to, że pokrywa lodowa na Biegunie Północnym całkowicie stopnieje. Powoływał się przy tym na pracę polskiego naukowca pracującego w USA, prof. Wiesława Masłowskiego. – Nie wiem jak Al Gore doszedł do tej liczby – mówi profesor portalowi tvp.info.
Al Gore trochę przesadził w trakcie przemówienia w Kopenhadze (fot. arch. PAP/EPA/HENNING BAGGER)
Al Gore trochę przesadził w trakcie przemówienia w Kopenhadze (fot. arch. PAP/EPA/HENNING BAGGER)

Z wypowiedzi byłego wiceprezydenta wynika, że za pięć lat na Arktyce nie będzie lodu.

„To świeże obliczenia. Dr Masłowski uważa, że istnieje 75-procentowe prawdopodobieństwo na to, że z całej pokrywy lodowej na Biegunie Północnym, w trakcie miesięcy letnich, nie zostanie nic w ciągu pięciu do siedmiu lat” – mówił Gore.

Jednakże, klimatolog i oceanograf, na którego powoływał się Gore, nie potwierdza tych rewelacji. „Nie jestem w stanie powiedzieć, jak Gore doszedł do liczby 75 proc.” – powiedział Masłowski portalowi tvp.info.

„Materiały, którymi dysponowało biuro Ala Gore’a oparte były na uaktualnionych prognozach ilości lodu w październiku i listopadzie 2007 roku, opartych na naszych obserwacjach. Możliwe, że przy tym tempie topnienia, na Arktyce prawie nie będzie lodu w 2016 roku. W tego typy badaniach standardowa granica błędu wynosi plus minus 3 lata. Ważne też, by pamiętać, że uważamy, iż na Arktyce pozostanie pewna (na razie nieznana) ilość lodu. Stanie się tak za sprawą tak zwanego lodu pierwszorocznego, który do tego czasu będzie na tyle gruby, by przetrwać letnie topnienie” – wyjaśnia Masłowski, profesor w Wyższej Szkole Marynarki Wojennej (NPS) USA w Monterey w Kalifornii, który kieruje pracownią modelowania oceanu i klimatu na półkuli północnej.

„W dalszej komunikacji w biurem wiceprezydenta Ala Gore’a wyjaśniłem, że: – Ocean Arktyczny może zachować pewną nieznaną ilość lodu morskiego po 2016 roku – Trudno obliczyć prawdopodobieństwo na to, że lód morski Arktyki stopi się ciągu 5-7 lat, gdyż wszystkie oceny szacunkowe, to liczby orientacyjne” – tłumaczy portalowi tvp.info klimatolog.

23:21, kultur , USA
Link
sobota, 12 grudnia 2009
Prof. Iwo Cyprian Pogonowski: Obama i wojna niesprawiedliwa w Iraku

Prezydent Barack Hussein Obama, jako laureat pokojowej nagrody Nobla, wygłosił 10go grudnia, 2009 w Oslo przemówienie w obronie wojny i pacyfikacji w Afganistanie, jako jakoby „wojny sprawiedliwej.” Tekst tego przemówienia omija sprawę napadu USA na Irak, gdzie Amerykanie rozpętali piekło i gdzie steki tysięcy ludzi zostało zabitych oraz miliony Irakijczyków poszło na wygnanie. Wszystko to stało się z powodu usiłowania rabunku ropy naftowej i gazu ziemnego przez USA planowanego przez wiceprezydenta Dfick’a Chenej’a, według Allen’a Greenspan’s, byłego prezesa banku centralnego i pułkownika Lawrence Wilkerson’a byłego szefa sztabu Collins’a Powell’a, z 10 grudnia, 2009. Krytycy przyznania Pokojowej Nagrody Nobla prezydentowi Obamie twierdzą, że przyznanie jemu tej nagrody degraduje jej znaczenie i wartość.

 

Warto tu wspomnieć, że Święty Tomasz z Akwenu (c. 1225-1274) zdefiniował „wojnę sprawiedliwą,” jako dozwoloną w obliczu prawdziwego i śmiertelnego zagrożenia. Wojna taka może być wypowiedziana tylko przez prawomocny rząd, w oparciu o bardzo ostrożnie dokonane ustalenie, że dana wojna faktycznie jest „mniejszym złem.” Ciekawą ilustracją z historii Polski są reakcje na zbrodnie krzyżackie, dokonywane na Prusach i na Polakach. Zbrodnie te Paweł Włodkowic określił jako skutki „herezji pruskiej.” O „wojnie sprawiedliwej” pisał też Wojciech z Brudzewa, profesor Mikołaja Kopernika.

„Teksty Włodkowica były studiowane i cenione w ówczesnej Europie. Dotarły m.in. do Salamanki, gdzie kilkadziesiąt lat później powstała tzw. rewizjonistyczna szkoła arystotelesowska, z której wyszedł sławny Franciszek Vittoria, twórca teorii prawa międzynarodowego, a także dominikanin Cristobal de las Casas, gorący obrońca Indian w Ameryce. Ich poszukiwania kontynuował m.in. Hugo Grotius, arminianin (członek holenderskiego Kościoła reformowanego), wybitny teoretyk prawa.

Wśród polskich rzeczników prymatu racji nad przemocą warto wymienić Stanisława ze Skalbmierza, Jana Ostroróga, Andrzeja Frycza Modrzewskiego, Wawrzyńca Grzymałę Goślickiego, Piotra Skargę SJ, czy Samuela Przypkowskiego. Ich jagiellońska otwartość i szacunek dla wolności ludzkiego sumienia ukształtowały naszą polską tożsamość, w tym także naszą tożsamość religijną, o czym już wkrótce mogliśmy się przekonać, kiedy niemal cała Europa pogrążyła się w oparach absolutyzmu. Nad Wisłą nigdy nie był on popularny…

...dla stosunków rozumu i wiary ważnym wydarzeniem było zetnięcie się na przełomie XII i XIII wieku myśli europejskiej z filozofią Arystotelesa, w przekazie wybitnych muzułmanów Awerroesa i Awicenny... W konsekwencji chrześcijańska filozofia XIII i XIV wieku była właściwie polemiką z różnymi formami filozofii arystotelesowskiej.” (Krzysztof Model „Co chrześcijanie zawdzięczają muzułmanom?” Blogi Tezeusza, 01.10.2006).

Nie zamieściłem w powyższym cytacie Mojżesza Majmonides’a, ponieważ według Izraela Szaraka. był on rasistą i pisał o Turkach że „Ich prawdziwe miejsce na tym świecie znajduje się gdzieś poniżej ludzi, a powyżej małp, bowiem z wyglądu bardziej są podobni do człowieka niż do małpy.” Izrael Szahak „Żydowskie dzieje i religia,” 1994, Str. 43.

Natomiast oszustwa Krzyżaków i fałszowanie przez nich dokumentów ograniczonych w czasie na uprawnienia permanentne, takich jak akt wydany przez Konrada Mazowieckiego w 1228 roku w Kruszwicy, spowodowało zainteresowanie się i wielki wkład Polaków w powstanie prawa międzynarodowego w Europie, zwłaszcza kiedy w roku 1364 król Kazimierz Wielki uzyskał, po latach starań, zgodę papieża na założenie uniwersytetu w Krakowie, stolicy królestwa. Był to drugi, po powstałym w 1348 r. w Pradze, uniwersytet w środkowej Europie. Później powstały uniwersytety w Wiedniu (1365), Peczu (1367) oraz w Heidelbergu (1386).

Tak zwane Studium Generale - oficjalna nazwa uniwersytetu w Krakowie - rozpoczęło działalność faktycznie nie wcześniej niż w 1367 r. i składało się z trzech tylko wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa, którego znajomość była bardzo ważna w sporze przeciwko Krzyżakom. Rektor i profesor prawa Paulus Vldimiri (Paweł Włodkowic, 1370-1435) napisał osiemnaście podstawowych tez prawa międzynarodowego również sprawy wojen sprawiedliwych zgodnie z interpretację Św. Tomasza z Akwenu. Papież Jan Paweł II powoływał się na Włodkowica w przemówieniu do ONZ.

 Tak, więc wydanie wojny sprawiedliwej musi być oparte na uczciwych intencja i wojna taka może być wytoczona tylko jako ostateczność po wyczerpaniu wszystkich możliwych środków pokojowych i to w obliczu pewnego zwycięstwa a nie niekończących się walk, zniszczeń i kosztów, które powinny być proporcjonalne do dobra, jakie można osiągnąć za pomocą zbrojnej interwencji.

Krzyscy rabowali i zabijali w imię szerzenia wiary, podczas gdy obecnie podboje neo-kolonialne odbywają się w imię krzewienia demokracji. Jest rzeczą charakterystyczną, że prezydent Obama ominął, w jego przemówieniu w Oslo, ocenę „wojny z wyboru” a nie konieczności, jaką jest wojna i pacyfikacja Iraku, która jest najdłuższą wojną w historii USA.

Komitet pokojowej nagrody Nobla chwalił prezydenta Obamę za jego poparcie dla rozbrojenia nuklearnego oraz popieranie przez niego hasła potrzeby „globalnych rozwiązań dla globalnych problemów" jak też jego wysiłków w celu porozumienia z innymi państwami oraz ze światem muzułmańskim.ó

----- Original Message -----
Sent: Friday, December 11, 2009 9:18 PM
Subject: Re: sowa magazyn europejski polski perkisista, cudowne dziecko Igor FALECKI am Schlagzeug, La Toya Jackson; Stanislaw Tyminski: Walesa, ja z toba walczylem; Zenon Adam Laski, Tomaszow, Oskar Lange; MICHAL PROKOP & FRAMUS FIVE; sakamotocontemporary; WWW.pogonowski.com
11:42, kultur
Link
piątek, 04 grudnia 2009
Dlaczego Obama nie dał zaszczepić swoich dwóch córek?
Dlaczego Obama nie dał zaszczepić swoich dwóch córek?  Ron Paul Questions Why Obama Daughters Hav...

Kongresman Ron Paul sa na videoodkaze pod názvom "Campaign For Liberty" pýta, "prečo napriek prezidentovým snahám dosiahnuť, aby sa verejnosť dala zaočkovať proti prasacej chrípke, prezident Barack Obama nedovolil, aby proti nej zaočkovali jeho dcéry?!"  http://sowa-frankfurt.ning.com/video/dlaczego-obama-nie-dal

Kongresman Ron Paul sa na videoodkaze pod názvom "Campaign For Liberty" pýta "prečo?"

Prečo napriek prezidentovým snahám s cieľom dosiahnuť, aby sa verejnosť dala zaočkovať proti prasacej chrípke - prezident Barack Obama nedovolil, aby proti nej zaočkovali jeho dcéry. Hoci v piatok vyhlásil celoštátnu pohotovosť v súvislosti s chrípkou H1N1, on osobne ju očividne nepovažuje za hrozbu do tej miery, aby nechal proti nej zaočkovať vlastné dcéry. Ron Paul spomínaný očkovací program označuje za "zlyhanie" a kritizuje prezidenta, že sám sa nedrží rady, ktorú dáva svojej krajine.

Vedátori v médiách sa na základe takých dvojakých štandardov dožadovali, aby ich zaočkovali verejne, v priamom televíznom prenose, aby to povzbudilo amerických rodičov nechať svoje deti očkovať. Ale Obama naisto nie je taký hlúpy, aby nechal svojim deťom vpichnúť tú toxickú "polievku", ktorú odporúča verejnosti a bude sa snažiť získať špeciálnu vakcínu bez prísad, ktorú vyrába Baxter International a ktorou sa nechávajú zaočkovať príslušníci elít. Podľa časopisu Spiegel nemecká kancelárka Angela Merkelová a vládni ministri (ako aj príslušníci armády) dostali vakcínu proti H1N1 bez squelénu a ortuti. Rovnako zamesatnanci Inštitútu Paula Ehrlicha po tom, čo prezident inštitútu Johannes Lower označil vakcínu za väčšiu hrozbu, než samotný vírus.

Kongresman Paul na videu takisto varuje, že Obamovo piatkové vyhlásenie stavu pohotovosti je súčasťou plánu presvedčiť obyvateľstvo, že vláda je jeho ochráncom, a tak ho donútiť zmieriť sa v budúcnosti s hocičím, vrátane násilného karanténovania.)

Paul Joseph Watson,"Ron Paul Questions Why Obama Daughters Haven`t Taken Swine Flu Vaccine"

http://www.cez-okno.net/clanok/pozri/obama-ron-paul-chripka-rfid-a-vojaci-na-tv-joj

02:46, kultur , USA
Link
wtorek, 01 grudnia 2009
15 grudnia 2009 r. w Zielonej Górze, Hotel Ruben: Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiorstw"Unijne dotacje dla małych i średnich przedsiębiors
tw”
Spotkanie poświęcone działaniom wdrażanym
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Druga część spotkania poświęcona będzie głównie
Działaniu 4.1  „Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie
wyników tych prac”
Poddziałanie 5.4.1. „Wsparcie na uzyskanie/realizację ochrony
własności przemysłowej”

 Spotkanie odbędzie się 15 grudnia 2009 r.
w Zielonej Górze, Hotel Ruben (Al. Konstytucji 3 maja 1a)

Tematyką spotkania będą następujące zagadnienia:
- omówienie działań realizowanych przez PARP w ramach PO IG
- kto, na co i w jakiej wysokości może uzyskać dotację?
Druga część spotkania zostanie poświęcona szczegółowemu omówieniu
dziania 4.1 i 5.4.1 PO IG

Więcej:
http://poig.parp.gov.pl/index/more/13154

23:18, kultur , Warschau - EU - PL
Link
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND