poniedziałek, 19 czerwca 2006
Zapytanie, dot.: Stanowisko „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. i jego pracowników w sprawie nagłośnionej prywatyzacji
Szanowni Panstwo,
 
pragnę prosić o aktualne informacje nt.  stanowiska rządu RP wobec raportu NIK w sprawie prywatyzacji „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A.
 
Z szacunkiem
 
PONS GAULI Europäisches Magazin SOWA
Stefan KOSIEWSKI
Journalist
Polnisches Kulturzentrum e.V.
Postfach 800 626

65906 Frankfurt am Main
Germany
sowa-frankfurt@freenet.de
http://sowa.beeplog.de
tel:
mobile:
0049-69-332845
+491731959843
Add me to your address book...
Want a signature like this?
 
 
Sygn. akt. I. Ns. Rej. Pr 159/2000 Postanowienie o wpisaniu do rejestru dzienników i czasopism
21:03, kulturzentrum , Rej. Pr 1513
Link Skomentuj »
http://yes.blox.pl

 
Łańcut. 07.01.2005r.
Stanowisko „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. i jego pracowników
w sprawie nagłośnionej prywatyzacji.

Została zakończona kontrola NIK w zakresie prywatyzacji branży spirytusowej przez Ministerstwo Skarbu Państwa. NIK opracowała końcowy raport z tych działań. Media docierają do tego raportu i tworzą wiele publikacji oraz audycji. Raport dotyczy również „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. Z tego względu załoga tego przedsiębiorstwa pragnie wyjaśnić kilka zagadnień związanych z prywatyzacją Fabryki.
Ministerstwo Skarbu Państwa sprzedało 85% akcji Spółki Firmie CDC LTD z siedzibą w Anquilla, na podstawie umowy sprzedaży z dnia 26.07.2002r., za cenę 14 mln. zł. z jednoczesnym zobowiązaniem się tego inwestora do dokapitalizowania Spółki w kwocie 1,7 mln. USD. Do rokowań w sprawie sprzedaży zgłosiło się kilku inwestorów. Negocjacje w tej sprawie prowadzili przedstawiciele MSP. Spółka nie była stroną w tych rozmowach, dlatego nie odpowiada za podjęte decyzje. Zgodnie ze stanowiskiem MSP została wybrana najlepsza oferta. Należy tutaj dodać, że kondycja ekonomiczna Fabryki była zła, wynikiem czego narastała strata z kilku lat w wysokości kilkudziesięciu mln. zł. Przejście własności na inwestora prywatnego wiązało się równocześnie z przerzuceniem na niego trudności związanych z finansami Spółki. Fiskus nie umorzył zobowiązań podatkowych Fabryki pomimo że wielokrotnie robił to dla innych producentów wyrobów spirytusowych. Dodatkowo wartość przedsiębiorstwa została obniżona przez wydzielenie Ciepłowni, której majątek w kwocie 6 mln zł. został przekazany do MSP.
W okresie od października 2002r. do końca 2003r. kondycja ekonomiczna Fabryki uległa dalszemu pogorszeniu. Wynikało to głównie z braku zaangażowania inwestora CDC w bieżące zarządzanie i braku doinwestowania Spółki. W tym okresie płynność Fabryki drastycznie spadła. W końcówce 2003r. Spółka nie była w stanie regulować zobowiązań wynikających z podatków. Dzięki przychylności Urzędu Celnego w Rzeszowie oraz Podkarpackiego Urzędu Skarbowego zaległości podatkowe zostały rozłożone na raty w dłuższym okresie czasu.
W kwietniu 2004r. zostało podpisane porozumienie trójstronne pomiędzy MSP, CDC Ltd. oraz „Sobieski Dystrybucja” Sp. z o.o. Na podstawie tego porozumienia nowy inwestor „Sobieski Dystrybucja” Sp. z o.o. wszedł w prawa i obowiązki wynikające z umowy sprzedaży akcji. Od tego momentu „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. zaczął korzystać z sieci dystrybucji nowego inwestora. Systematycznie wzrastała wielkość sprzedaży. W trzech ostatnich miesiącach ubiegłego roku sprzedaż wyrobów z Łańcuta była czterokrotnie większa od sprzedaży w pierwszych trzech miesiącach.
W 2004r. Spółka dzięki współpracy z nowym inwestorem zapłaciła wszystkie zaległości podatkowe. Trwają prace inwestycyjne w kierunku zamontowania następnych linii rozlewniczych w celu rozwoju produkcji.
Tak wygląda niedaleka przeszłość i sytuacja bieżąca Fabryki. Obecnie wszyscy pracownicy patrzą z wielkim niepokojem na bieżące gierki polityczne, związane z prywatyzacją Spółki. Zachodzi obawa czy inwestor będzie chciał zaangażować środki w dokapitalizowanie Spółki (zakup maszyn), w sytuacji gdy kwestionowane jest jego prawo własności akcji. Do tych gierek wykorzystywane są media, które mają nagłaśniać politycznie wygodne fakty. O sprawach istotnych dla istnienia
i przetrwania przedsiębiorstwa nic się nie mówi. A przecież istnieje potencjalne zagrożenie, że pracę może stracić 200 osób. Niektóre grupy osób, również media, zadają sobie pytania jak postąpić aby unieważnić prywatyzację. Załoga „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. proponuje to pytanie sformułować inaczej : jak postąpić aby uratować miejsca pracy, utrzymać produkcję w Fabryce i nie doprowadzić do upadłości Spółki. Jesteśmy przekonani, że odpowiedzi na tak postawione pytanie mogą jedynie przynieść korzyści dla zakładu i również dla Skarbu Państwa. Chcemy przypomnieć, że nasza Spółka w ciągu roku odprowadza do „kiesy” państwowej ok. 115 mln. zł podatku akcyzowego i ok. 26 mln. podatku VAT, do tego należy dodać podatki lokalne związane z majątkiem i nieruchomościami.
Należy sobie jasno powiedzieć, że unieważnienie prywatyzacji z całą pewnością spowoduje upadłość Spółki. A wówczas powyższe kwoty już nie będą wpływać do budżetu Państwa. Dodatkowo powiększy się liczba bezrobotnych na rynku łańcuckim o kolejne 200 osób.
Należy sobie zadać również pytanie czy po unieważnieniu prywatyzacji i powtórnej sprzedaży znajdzie się inwestor, który zapłaci za 85% akcji „POLMOS ŁAŃCUT” S.A. więcej niż 14 mln. zł., oraz zobowiąże się do inwestycji w kwocie 1,7 mln. USD. Wątpimy aby taki inwestor został znaleziony. Zachodzi więc pytanie o sens podejmowanych działań, skoro przy powtórnej sprzedaży można osiągnąć gorsze warunki. Obecnie nasza Fabryka bez wspomagania przez inwestora samodzielnie nie może funkcjonować. Utrata inwestora jest równoznaczna z natychmiastową utratą płynności finansowej Spółki a to z kolei bardzo prosta droga do upadłości.
Wszyscy pracownicy maja nadzieję, że zwycięży zdrowy rozsądek w sprawie „POLMOSU ŁAŃCUT” S.A. a gry i ambicje polityczne zostaną zawieszone dla dobra publicznego i dla dobra załogi tej Spółki. Oddzielmy sprawy ekonomiczne i gospodarcze od polityki. Ciągłe wracanie do przeszłości niczego dobrego nie przyniesie. Apelujemy, skupmy się na bieżącej sytuacji, pozwólmy funkcjonować Fabryce dla dobra publicznego i pracowników.
Podpisały organizacje związkowe
działające przy „POLMOS ŁAŃCUT” S.A.

http://www.polmoslancut.com.pl/nowa/aktual.htm

----- Original Message -----
From: SOWA
To: sekretariat@polmoslancut.com.pl ; distillery@polmoslancut.com.pl
Sent: Monday, June 19, 2006 11:18 AM
Subject: Zapytanie, dot.: Stanowisko "POLMOSU LANCUT" S.A. i jego pracowników w sprawie naglosnionej prywatyzacji z 07.01.2005r.
12:19, kultur , Warschau - EU - PL
Link
niedziela, 18 czerwca 2006
zunächst auf 1 Jahr befristet - Das Jüdische Museum der Stadt Frankfurt am Main sucht eine/n wissenschaftliche Volontär/in.

Das Jüdische Museum der Stadt Frankfurt am Main sucht eine/n wissenschaftliche Volontär/in.

Das Volontariat wird mit einem Entgelt in Höhe der Anwärterbezüge für die Laufbahn des höheren nichttechnischen Dienstes vergütet.

Das Jüdische Museum der Stadt Frankfurt am Main wurde im November 1988, seine Dependance, das Museum Judengasse, im November 1992 eröffnet. Es ist der Geschichte der Juden in Deutschland im Allgemeinen und in Frankfurt am Main im Besonderen gewidmet. Weitere Informationen zu den weit über 100 Ausstellungen und sonstigen Aktivitäten des Museums sind im Internet unter www.juedischesmuseum.de möglich.

Aufgaben:
- sich mit allen Aufgaben eines im nationalen wie im internationalen Kontext agierenden Museums vertraut zu machen und nachhaltige museumsspezifische Kenntnisse zu erwerben;
- sich im Bereich der praktisch-organisatorischen Wahrnehmung kultureller und museumspädagogischer Aufgaben im (inter)nationalen Kontext weiter zu qualifizieren.

Anforderungen:
- abgeschlossenes Hochschulstudium vorzugsweise der Fachrichtung (neuere) Geschichte, Judaistik/Jüdische Studien und/oder Kunstgeschichte, aber auch Kultur- oder Kommunikationswissenschaften;
- herausragende Fähigkeiten zum Recherchieren und im Formulieren;
- Teamfähigkeit und Bereitschaft zu aktiver Mitarbeit, Flexibilität, Eigeninitiative, Belastbarkeit;
- gute Computerkenntnisse;
- sehr gute Kenntnisse mindestens einer Fremdsprache in Wort und Schrift, wobei zusätzliche Hebräischkenntnisse von Vorteil wären.

Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich gewünscht. Schwerbehinderte werden bei gleicher Eignung bevorzugt.

Das Volontariat ist zunächst auf 1 Jahr befristet, kann aber um ein weiteres Jahr verlängert werden. Es soll möglichst ab 1. August 2006 angetreten werden..

Aussagefähige Bewerbung senden Sie bitte bis zum 30. Juni 2005 an:
Stadt Frankfurt am Main
Jüdisches Museum
z.Hd. Herrn Direktor Dr. Raphael Gross
Untermainkai 14-15
60311 Frankfurt am Main
Tel.: 0049-(0)69-212-38805;
mailto:raphael.gross@stadt-frankfurt.de

Bewerbungskosten können nicht übernommen, Bewerbungsunterlagen ohne frankierten Rückumschlag nicht zurückgesandt werden.
 
 
Kontakt: Dr. Raphael Gross
Juedisches Museum der Stadt Frankfurt am Main
Untermainkai 14-15
60311 Frankfurt am Main
Tel. 069-212-38805
Fax 069-212-30705
raphael.gross@stadt-frankfurt.de 
URL: 
http://www.juedischesmuseum.de 
Zielgruppe: Graduierte 
Typ: Volontariat 
Land: Germany 
Sprache: German 
Klassifikation: Regionaler Schwerpunkt: Europa
Epochale Zuordnung: Neuere und Neueste Geschichte (1500-1945)
Thematischer Schwerpunkt: Jüdische Geschichte
 
URL zur Zitationdieses Beitrages: 
http://hsozkult.geschichte.hu-berlin.de/chancen/id=1293&type=stellen

11:54, kultur , BRD
Link
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND