sobota, 29 czerwca 2013
Polacy już wiedzą, jak zmniejszyć daniny od dywidend z Cypru.


Wciąż można nie płacić podatku od zysku wypłacanego przez spółkę z Cypru. Umożliwia to zarejestrowanie na Słowacji spółki komandytowej będącej spółką matką cypryjskiej firmy. Dywidenda przekazana za jej pośrednictwem nie jest już opodatkowana w Polsce.

http://prawo.rp.pl/artykul/792697,1015037-Polacy-do-raju-podatkowego-przez-Slowacje.html

17:23, kultur , Poradnik - ein Ratgeber
Link
czwartek, 27 czerwca 2013
GamesCom dla branży gier wideo (Kolonia, 21-22 sierpnia br.) oraz EMO dla branży metalurgicznej (Hanower, 17-18 września br.

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy PARP zaprasza Państwa
do udziału w giełdach kooperacyjnych organizowanych podczas targów
GamesCom dla branży gier wideo (Kolonia, 21-22 sierpnia br.)  oraz EMO dla
branży metalurgicznej (Hanower, 17-18 września br.).


GAMESCOM - targi dla branży wideo w Kolonii

Ośrodek Enterprise Europe Network afiliowany przy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ma przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniach biznesowych podczas Międzynarodowych Targów dla branży gier wideo
i komputerowych GAMESCOM
 w Kolonii. 

DLA KOGO?

Giełda kooperacyjna przeznaczona jest dla firm, instytutów badawczych, szkół wyższych
i innych podmiotów działających w sektorze branży gier wideo oraz komputerowych.

NA CZYM POLEGA GIEŁDA KOOPERACYJNA?

 • Uczestnicy w formularzu rejestracyjnym on-line określają profil swojej działalności oraz rodzaj współpracy, który chcieliby nawiązać.
 • Dane zarejestrowanych firm umieszczane są w katalogu on-line na stronie www.b2match.eu/gamesmatch.
 • Z katalogu on-line zarejestrowani uczestnicy dokonują wyboru firm, z którymi chcieliby spotkać się podczas giełdy.
 • 21-22 sierpnia przy ponumerowanych stolikach, odbywają się serie uprzednio zaaranżowanych 25-minutowych spotkań pomiędzy dobranymi w pary firmami.

PROCEDURA REJESTRACYJNA:

Chcąc wziąć udział w giełdzie kooperacyjnej podczas targów GAMESCOM należy wypełnić formularz zgłoszeniowy on-line dostępny w tym miejscu, tworząc tym samym profil firmy.

TERMINY I MIEJSCE:

Giełda odbędzie się w dniach 21-22 sierpnia na terenie targów w Kolonii, Business Area, Hall 4.2 Booth of Medienland NRW (A020)

WAŻNE TERMINY

do 9 sierpnia

Rejestracja profili on-line

do 16 sierpnia

Wybór partnerów biznesowych i wysyłanie propozycji spotkań

´

Spotkania biznesowe na targach EMO 2013, Hanower

KOSZT

Udział w giełdzie kooperacyjnej jest bezpłatny i obejmuje:

 • rejestrację firmy w katalogu giełdy,
 • organizację spotkań z przedsiębiorcami uczestniczącymi w giełdzie,
 • opiekę organizatorów podczas giełdy, a także pomoc w przygotowaniu do spotkań i follow-up po ich zakończeniu

KOSZTY

Udział w giełdzie:

- dla wystawców jest bezpłatny,

- dla gości odwiedzających targi wynosi 250 EUR.

Dla pierwszych 5 gości, którzy zarejestrują się do 17 lipca br. przewidziano specjalne wejściówki, umożliwiające bezpłatny udział w giełdzie.

Udział w giełdzie obejmuje:

 • rejestrację firmy w katalogu giełdy,
 • organizację spotkań z przedsiębiorcami uczestniczącymi w giełdzie,
 • opiekę organizatorów podczas giełdy, a także pomoc w przygotowaniu do spotkań i follow-up po ich zakończeniu.

Uczestnicy pokrywają koszty transportu i zakwaterowania we własnym zakresie.

 

Dodatkowych informacji udziela p. Justyna Sapryk, PARP,
 e-mail: justyna_sapryk@parp.gov.pl, tel.: 0 22 432 71 02. Przed rejestracją prosimy o kontakt z panią Justyną Sapryk.

Wszystkie szczegóły na:
http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gielda_kooperacyjna_EMO_2013_w_Hanowerze.html
http://www.een.org.pl/index.php/Targi_2/articles/gamescom_targi_dla_branży_wideo_w_Kolonia.html

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości
ul. Pańska 81/83,
00-834 Warszawa,
tel.: (22) 432 80 80
fax: (22) 432 86 20, 432 84 04

07:06, kultur , Warschau - EU - PL
Link
wtorek, 16 kwietnia 2013
Jan Czekajewski: Dość trzy słowie o USA

W narodzie amerykańskim entuzjazm do wojenki wypalił się, bo jeśli 10 lat temu 90% samochodów miało naklejone plastykowe, żółte kokardki z napisem „Popieram Naszych Żołnierzy”, dzisiaj już ich nie dostrzegam.  Widocznie ludzie maja wątpliwość, czy warto ginąć za „Budowę demokracji na Bliskim Wschodzie”.  No, a kto za te wojny zapłacił? Naturalnie Chińczycy. Nie bezpośrednio, lecz pośrednio, kupując amerykańskie obligacje pożyczkowe. Myślę, że gdyby kosztami tych wojen obarczyć amerykańskie społeczeństwo, to wojny te nie trwały by tak długo jak są, bez obniżenia w USA stopy życiowej . Na dodatek należałoby wprowadzić obowiązkowy zaciąg do armii, co także obniżyło by społeczny entuzjazm do wszelkich wojen.  Nic dziwnego, że Prezydent  Obama nie pali się do dalszych wojen, skończenie tych dwu zajmuje mu więcej czasu niż obiecywał.

 

Ponieważ w Polsce bywam rzadko, wiec nie wiem, jakie stanowisko w sprawie tych wojen ma polski rząd i społeczeństwo. Uprzednio słyszałem, że Polacy mieli nadzieję na jakieś duże kontrakty olejowe, czy zbrojeniowe od nowego rządu w Iraku z wdzięczności za wyzwolenie. Wygląda na to, że nadzieje te spaliły na panewce. Nie wiem, na jakie interesy mogła Polska liczyć a w Afganistanie? Oczywiście, jako sojusznicy amerykańscy w NATO, może w końcu Polacy zaskarbia sobie wjazd do „krainy miodem i mlekiem płynącej” na zasadzie bezwizowej.


 Sowa.blog.quicksnake.pl (») w kategorii Jan Czekajewski

Przemysł finansowy, czyli banki i im pokrewne instytucje finansowe przejęły wiodącą rolę w Stanach Zjednoczonych. W ich interesie wyeksportowano, zrazu fabryki, a ostatnio nawet badania naukowe do krajów o niższych kosztach produkcji.  W konsekwencji dzisiejszy amerykański przemysł wytwórczy stanowi jedynie 12% dochodu narodowego a w nim 80%, podobnie jak w Sowietach, stanowi przemysł wojskowy. Naukowcy i inżynierowie stali się niepotrzebni.  Potrzebni natomiast są robotnicy rolni do zbierania sałaty i winogron w Kalifornii a także do opieki nad starzejącą się ludnością. Kucharze są także wysoko w cenie! Dlatego tez przez dziesiątki lat przymknięto oczy na napływ nielegalnych, nisko płatnych robotników z Meksyku.  Mamy ich dzisiaj ponad 11 milionów.  Dla pozoru, aby stworzyć wrażenie, że kontroluje się nielegalną imigrację, zaczęto robić trudności wizowe Polakom. Ostatnie dyskusje międzypartyjnej komisji do spraw imigrantów (tak zwanej komisji  JOLT) stanowią przykład preferencji dla nisko wykwalifikowanych robotników rolnych i usługowych, nadając im specjalna kategorie „W” ( workers). No a co z  bezrobociem, którego wielkość jest fałszywie oceniana na 7,6 %, podczas gdy w rzeczywistości jest może 15% lub 20%, jeśli policzymy tych, co są jakoby chronicznie niezdolni do pracy albo i przestali szukać pracy, gdyż ich fabryki wyeksportowano do Chin albo Meksyku?  Ludzie ci mogliby pracować na roli albo w niskopłatnych usługach. Niestety taka praca jest poniżej wymagań większości Amerykanów

Jan Czekajewski

janczek@aol.com

Przy okazji tych uwag zachęcam do przeczytania mojej książki: „Do Sukcesu Pod Wiatr” , wydanej w Polsce a także w języku angielskim pod tytułem: „Musings of a Rebellious Emigrant”, dostępne w: Amazon.com.

http://sowa.blog.quicksnake.pl/Jan-Czekajewski/O-USA-do-trzy-sowie

09:18, kultur , USA
Link
piątek, 05 kwietnia 2013
do 26.04. termin nadsyłania wniosków: ICT2013 Wilno, Litwa - Listopad 6-8 - Otwary konkurs na tematyke sesji networkingowych


Szanowni Państwo,
Podobnie jak dwukrotnie w Budapeszcie oraz w zeszłym roku w Warszawie (ICT Proposers' Day) otwiera się szansa na spotkania i wymianę pomysłów przez naukowców i przedsiębiorców zainteresowanych udziałem w projektach ICT w nowym Programie Ramowym HORYZONT 2020

W dniach 6-8 listopada 2013 w Wilnie organizowane są przez Komisję Europejską w ramach Prezydencji Litewskiej sesje networkingowe poświęcone tematyce przyszłych konkursów ICT.

W związku z tym został otwarty konkurs na nadsyłanie propozycji dotyczących tematyki tych sesji.

Szczegóły dot imprezy mozna znaleźć pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/ict-2013-create-connect-grow

natomiast zasady oceny zgłoszonych wniosków i samo zgłoszenie propozycji można przeprowadzić pod adresem: https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/networking-selection-criteria

Wiem z bespośrednich relacji z lat ubiegłych, że wiele spotkań zaowocowało znalezieniem partnerów i złożeniem wniosków projektowych. Także możliwość bezpośrednich spotkań i konsultacji z przedstawicielami Komisji zostały bardzo pozytywnie ocenione przez aktywnych uczestników tych spotkań.
Dlatego też serdecznie namawiam Państwa do udziału w tej inicjatywie.

Andrzej J. Galik

Koordynator ICT w 7 Programie Ramowym
oraz CIP (Konkurencyjność i Innowacje).
Ekspert do Komitetu Programowego KE

Krajowy Punkt Kontaktowy
Programów  Badawczych UE
-------------------------------------------

P.S.

Komisja Europejska obiecała również, podobnie jak w latach poprzednich, dofinansowanie określonej liczby naukowców i przedsiębiorców z EU12. Jednak ani ilośc ani wielkość dofinansowania nie jest jeszcze znana.
O warunkach i wysokości ew. dofinansowania powiadomię Państwa jak tylko zostaną przez KE ustalone.

23:27, kultur , Warschau - EU - PL
Link
wtorek, 05 lutego 2013
"Wybuch skondensowany" i "siły rozrywające, których tam być nie powinno" - to najnowsze odkrycia Sanhedrynu Kaczora
 
~"Wybuch skondensowany" do bronbar2: "Wybuch skondensowany" i "siły rozrywające, których tam być nie powinno" - to najnowsze odkrycia naukowców, którym według planowanej ustawy prezydent Komorowski odbierze tytuły magistrów i baronów
 

"Wybuch skondensowany" i "siły rozrywające, których tam być nie powinno" - to najnowsze odkrycia Sanhedrynu Kaczora  https://twitter.com/sowa/status/298893901538938881

21:50, kultur , nasze Judaica
Link
piątek, 11 stycznia 2013
Für unseren Zeitschriftenbereich in Offenbach/M. suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n Volontär/in


Der VDE VERLAG gilt im deutschsprachigen Raum als einer der renommierten Fachverlage für Elektrotechnik und Informationstechnik. Das Spektrum der Publikationen reicht dabei von Normen über Fachbücher
bis zu Fachzeitschriften.

Für unseren Zeitschriftenbereich in Offenbach/M.
suchen wir zum nächstmöglichen Termin eine/n

*** Volontär/in ***

Ihre Aufgaben während des 24-monatigen Volontariats:
* Erlernen der redaktionellen Erstellung von Fachzeitschriften
   sowie die Aufbereitung zur Online-Veröffentlichung
* Zielgruppengerechte Darstellung redaktioneller Themen
* Konstruktive Mitarbeit im Redaktionsteam und bei der Weiterentwicklung
  der Heftinhalte
* Zusammenarbeit mit der Herstellung, dem Vertrieb und der
  Anzeigenabteilung
* Mitarbeit bei sonstigen Projekten, z. B. Fachveranstaltungen

Ihre Qualifikationen:
* Ingenieur, Techniker oder Meister im Bereich der Elektrotechnik
* Praktische Erfahrung in der Gebäudetechnik und/oder Industrie
* Journalistische oder redaktionelle Kenntnisse wären von Vorteil
* Teamorientiert und belastbar
* Bereitschaft zu Dienstreisen
* Sicherer Umgang mit der deutschen Sprache
* Gute Englischkenntnisse

Wir freuen uns über Ihre Bewerbungsunterlagen - vorzugsweise
per E-Mail - an:

VDE VERLAG GMBH
Goethering 58
63067 Offenbach

Frau Manopas 
Tel. 0 69-84 00 06-10 21

mailto:personal@vde-verlag.de

http://www.vde-verlag.de/zeitschriften.html
05:24, kultur , job
Link
czwartek, 30 sierpnia 2012
Obama is still President; Osama is dead, Imaginacion is bad

Deadline: 24 hours. Contribute.
Stefan — Instead of reminding you we’re 24 hours from the election’s biggest FEC deadline, I ask you to use your imagination.

It's August 2013 and you flip on the news. President Romney is holding a press conference from the Rose Garden highlighting his accomplishments, flanked by GOP leaders who now control the House and Senate. Eight months after their government takeover, Medicare as we know it is gone, Planned Parenthood funding is zero, and they’ve eliminated access to contraception for millions of women.

Really, close your eyes and picture it. Imagine how angry you are.

Future you is even more livid because when you saw Paul Ryan’s convention speech last night, you knew this could happen and that you could have done a little more to help stop it.

Don’t be furious with yourself. Click this link right now, contribute $5, and stop Romney and Ryan from taking the White House and Senate. Donate $5 before you run out of time in 24 hours — we still have $400,000 left to raise.

This is a 50-50 election. It is possible — given the Republicans’ colossal financial advantage — that we lose both the White House and the Senate.  But — and this is crucial — it is just as likely that we win both. It’s really up to you.

So use your imagination once more: It’s a year from today. Obama is still President and Democrats still control the Senate. Medicare, Planned Parenthood and access to contraception are safe from the radical Republicans.

And you will have a good night’s sleep because you donated right here: http://dscc.org/24-hours

Paul Begala

----- Original Message -----
Sent: Thursday, August 30, 2012 4:40 PM
Subject: Imagination

17:49, kultur , USA
Link
czwartek, 05 lipca 2012
kontakty Polaka i Katolika z żydem na portalu chrześcijanin24.pl
 • Piotr Pruszkowski
  40 minut(y) temu
  Piotr Pruszkowski
  • Witam. Proszę o zaprzestanie spamowania mojego adresu mailowego kontakt@chrzescijanin24.pl materiałami z magazynu Sowa. Przesyłane przez Was treści mnie nie interesują. Nie zapisywałem się też na Wasze listy mailingowe.

 • Stefan Kosiewski
  około minuty temu
  Stefan Kosiewski
  • czy żyd jest z Pruszkowa sądząc po nazwisku?

  • czy chrześcijanin24.pl jest żyda prywatna własność?

  • Piotr Pruszkowski, dziennikarz redakcji zagranicznej w firmie TVP InfoStudiował w: Instytut Lingwistyki StosowanejW związku małżeńskim z użytkownikiem: Aleksandra Pruszkowska Mieszka w: Tarchomin, Warszawa, PolandZ: Lublin, PolandData urodzenia: 25 października 1984

  https://www.facebook.com/messages/10000019372884812:54, kultur
Link
wtorek, 14 lutego 2012
dot.: partnerów biznesowych w Estonii, Finlandii, Łotwie i w Federacji Rosyjskiej - 11-14 kwietnia 2012 r., Tallin.

Międzynarodowe Targi Budowlane Estbuild 2012, 11-14 kwietnia 2012 r., Tallin.

tl_files/download/2011/Danusia/240px-Flag_of_Estonia_svg.pngAmbasada RP w Tallinie zaprasza polskich przedsiębiorców do udziału w największych targach branży budowlanej w Estonii -  Estbuild, 11-14 kwietnia 2012 r., Tallin.

 

Targi budowlane  Estbuild 2012 to idealne miejsce dla znalezienia partnerów biznesowych nie tylko na terenie Estonii, ale także w Finlandii, Łotwie i Federacji Rosyjskiej.

Targi EstBuild organizowane od 1997 r. to największe w Estonii targi pod względem liczby wystawców, zwiedzających oraz powierzchni wystawienniczej. Odbywające się w Tallinie targi zgromadziły w 2011 r. 230 firm z 8 krajów oraz prawie 34 tysięcy odwiedzających.

W 2012 roku Ambasada RP w Tallinie ponownie planuje organizację stoiska informacyjnego na międzynarodowych targach budowlanych Estbuild 2012. Tragi odbędą się w centrum handlowym Eesti Näitused w Tallinie w dniach 11-14 kwietnia 2012 r.

Głównymi tematami targów budowlanych  Estbuild 2012 będą:

 • innowacyjne technologie w budownictwie;
 • usługi budowlane;
 • konstrukcje i materiały budowlane;
 • maszyny, urządzenia i narzędzia budowlane;
 • zarządzanie nieruchomościami.

Dodatkowe informacje o targach:

Oksana Kustova
Wydział Polityczno-Ekonomiczny
Ambasada RP w Tallinie
Suur-Karja 1,  10140 Tallin, Estonia
Telefon: (+372) 627 8212
Faks: (+372) 644 5221
www.tallinn.polemb.net
www.poland.gov.pl

Organizator targów: Estonian Fairs Ltd
Project Manager: Epp Sultsmann
Telefon: +372 613 7335
Fax: +372 613 7437
e-mail: estbuild@fair.ee
skype: eppsultsmann
http://www.fair.ee/eestiehitab/index.php?lang=eng

13:18, kultur , Warschau - EU - PL
Link
Zakładki:
EU-Fotos
FREUNDE - PRZYJACIELE
IN POLEN - W POLSCE
KOSIEWSKI
Księga - Gästebuch
KULTUR
LITERATUR
Narodowi socjaliści - komuniści - inne
NASZE - UNSERE
POLONIA i Polacy poza granicami RP
SOWA
SOWA RADIO
SOWA VIDEO
UNIA & POLSKA
YES - POLAND